Tietosuojaseloste

FitWay Oyn asiakasrekisteri.
EU:n ja Suomen Tietosuojalain ja tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteriseloste.
Laadittu: 21.4.2018

1. REKISTERINPITÄJÄ
FitWay Oy
Taulamatintie 5, 04200 Kerava
E-mail: piiaham@gmail.com
Puhelin: 040 572 3040

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA YHTEYSHENKILÖ
Piia Hämäläinen
Taulamatintie 5, 04200 Kerava
E-mail: piiaham@gmail.com
Puhelin: 040 572 3040

3. REKISTERIN NIMI
FitWay Oy:n asiakasrekisteri.

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUKSET

  • Asiakkaan valmennuksen suunnittelu, toteuttaminen ja seuranta sekä asiakassuhteen ylläpito ja seuranta
  • Valmennettavan kehityksen seuranta ammatillisen kehittymisen vuoksi sekä valmennuksen laadun ja vaikuttavuuden varmistamiseksi ja mittaamiseksi.
  • Rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja tilastointi, laskutus ja perintä sekä muut rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien edellyttämät tehtävät
  • Asiakkaiden informoiminen ja muistuttaminen FitWay Oy:n palveluista (asiakkaan
    suostumuksella).
  • Lisäksi asiakkaiden yhteystietoja voidaan käyttää asiakaspalautteen ja asiakastyytyväisyyden kartoittamiseen.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakkaan etu- ja sukunimi, puhelinnumero, katuosoite, sähköpostiosoite ja henkilötunnus (tai y-tunnus).
Valmennuksen esitietolomake sekä personal training -sopimus sisältävät asiakkaan antamat nimi-, henkilötunnus-, osoite-, puhelinnumero-, sähköpostiosoitetiedot ja asiakkaan antaman suostumuksen tietojen tallentamiseen FitWay Oy:n asiaksrekisteriin ja suostumuksen asiakkaan yhteystietojen käyttöön FitWay Oy:n ja asiakkaan välisessä markkinoinnissa. Asiakkaan antamia yhteystietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Lisäksi esitietolomake sisältää asiakkaan antamat valmennuksen kannalta oleelliset terveydentilatiedot. Asiakas vahvistaa tietojen oikeellisuuden ja suostumuksensa allekirjoituksellaan.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakkaan antamat tiedot sekä valmennuksen yhteydessä muodostuneet tiedot.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Tietoja ei luovuteta.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Asiakastiedot sijaitsevat sähköisessä muodossa FitWay Oyn tietokannassa, johon pääsee ainoastaan käyttäjätunnuksen ja salasanan hallussapitäjä. Käyttäjätunnus ja salasana ovat ainoastaan rekisteriasiaoita hoitavalla yhteyshenkilöllä. Paperille tulostettuja tietoja säilytetään FitWay Oy:n toimitiloissa lukitussa arkistokaapissa osoitteessa Taulamatintie 5, 04200 Kerava. Arkistokaapissa oleviin tietoihin on pääsy ainoastaan rekisteriasioita hoitavalla yhteydhenkilöllä.

Asiakkaan laskutukseen tarvittavat tiedot sijaistevat myös sähköisessä kirjanpito-ohjelmassa (Procountor), johon pääsevät ainoastaan käyttäjätunnuksen ja salasanan hallussapitäjät. Käyttäjätunnus ja salasana ovat ainoastaan rekisteriasiaoita hoitavalla yhteyshenkilöllä ja kirjanpitäjällä.